Ubezpiecz Swój dom i Swoje mieszkanie


Dom to często dorobek naszego całego życia, z którym wiążą się nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również wspomnienia. Warto więc pomyśleć o pełnym i pewnym ubezpieczeniu mieszkania - niezależnie od tego, co mówią i doradzają inni.

Tylko u mnie dowiesz się wszystkiego o pakietach obejmujących ochronę domów, lokali mieszalnych, stałych elementów i wyposażenia (od wszystkich ryzyk). 

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • lawiny
 • naporu śniegu
 • dymu i sadzy
 • upadku drzewa
 • uderzenia pojazdu
 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • zalania
 • huraganu
 • gradu
 • powodzi
 • spływu wód po zboczach
 • osunięcia się ziemi
 • zapadania się ziemi

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: 

kradzieży z włamaniem, rozboju.